voor begeleiders veelgestelde vragen links contact
     
nieuws
wat is KJV
hoe word ik lid
de internetjury
welke boeken moet ik lezen
prikbord
boek van de week
contacthome


Over stemmen

Heb je zelf nog een vraag? Mail naar kjv@iedereenleest.be

 

Hoe bereid ik de juryleden voor op de stemming?
Als alle boeken gelezen zijn, mogen de juryleden stemmen. Vlak voor ze dit doen, overloop je best nog even de acht titels. Zorg ervoor dat je van elk boek minstens een exemplaar bij de hand hebt. Zo vermijd je dat het laatst besproken boek het hoogst in de top 8 eindigt omdat dit nu eenmaal nog vers in het geheugen ligt.

Een ludieke manier om alle boeken nog eens onder de aandacht te brengen is door de boeken over het lokaal te verspreiden. Je poneert als begeleider een aantal stellingen, bijvoorbeeld:

 • Dit boek heeft de mooiste illustraties.
 • Dit boek is het spannendst.
 • Dit boek heeft een onverwacht einde.
 • Met dit hoofdpersonage wil ik weleens iets gaan drinken.
 • In dit boek speelt een irritant personage mee.
 • Dit is de beste titel.
 • Dit is de mooiste cover.
 • Dit is het interessantste thema.
 • Uit dit boek heb ik het meest bijgeleerd.

De juryleden gaan telkens bij het boek staan dat volgens hen het dichtst bij de stelling aansluit.

Hebben de juryleden leesdagboeken, laat ze dan zeker vóór ze stemmen terugbladeren en terugkijken naar de boeken die ze lazen.

terug naar bovenHoe verloopt de stemming?
Elk jurylid rangschikt de acht titels in volgorde van voorkeur: het beste boek komt op de eerste plaats, het minst goede boek op de achtste plaats. De juryleden mogen geen twee boeken op dezelfde plaats zetten. Over de rangorde discussieer je niet: elk jurylid stelt (anoniem) zijn eigen top 8 samen.
Iedereen Leest maakt elk jaar per leeftijdsgroep een stemformulier, dat je hier kan downloaden. Die formulieren kan je kopiëren voor de juryleden.

terug naar boven

Hoe kan ik de stemming aanpakken bij de jongste juryleden?
Omdat een top 8 samenstellen voor deze leeftijdsgroep niet zo evident is, vind je hier suggesties die we van begeleiders kregen.
Stal de acht boeken uit en geef de kinderen 10 valse centjes / stickertjes / …. Maak de vergelijking met de snoepwinkel. Welk boek vonden ze het lekkerste, het leukste? Bij dit boek legt / plakt elk kind vier centjes / stickers. Dan hebben ze nog wat centjes over om nog andere boeken te kopen, aan welk boek geven ze drie centjes, welk boek twee en welk boek één.
Aan het einde maak je een rangschikking op basis van het aantal centjes dat bij elk boek ligt. Heel belangrijk hierbij: als je vervolgens de rangschikking doorgeeft, moet je eerst het aantal punten vermenigvuldigen met het aantal stemmende juryleden, anders wordt hun stem niet meegerekend in het geheel!
Bij het stemmen kan het ook helpen om gelijkaardige boeken tegen elkaar te laten afwegen, bv. die 2 boeken gaan allebei over baby’s: welke ervaring is het meest herkenbaar?

terug naar boven

Hoe geef ik de stemmen door?
De juryleden bezorgen hun ingevulde stemformulieren aan de begeleider of aan de lokale coördinator, die voor de verdere verwerking en puntentelling zorgt. Dat gaat als volgt:

 • breng alle stemmen samen in het ‘Excel-telformulier’. Dit bestand kan je hier downloaden. Noteer van elk jurylid de rangorde in het Excel-formulier. Het berekent vervolgens automatisch de eindtotalen van elk boek. Het boek met het laagste cijfer heeft bij jullie het best gescoord.
 • geef de eindtotalen van elk boek door via je account. Volg daarvoor de volgende stappen:
  • Ga naar de inlogpagina.
  • Meld je aan met je e-mailadres en paswoord.
  • Pas het aantal stemmende juryleden aan in je profiel en klik op ‘Aanpassen’.
  • Klik op ‘Stemformulier’ en voer per boek het eindtotaal in.
  • Klik op ‘Stemmen’.
  • Als je stemmen met succes doorgegeven zijn, verschijnt de boodschap ‘Gestemd’ bij de groep in kwestie. Is dat niet het geval, probeer dan opnieuw of mail naar kjv@iedereenleest.be.

terug naar boven

Wat als ik een gezamenlijke top 8 wil doorgeven?
In principe is het de bedoeling dat juryleden individueel stemmen en vervolgens de totalen berekend worden. Uiteraard zijn er situaties waarin het handiger is samen één top 8 op te stellen (bv. zie hierboven bij de jongste leeftijdsgroep). Vergeet dan absoluut niet het getal uit de top 8 te vermenigvuldigen met het aantal juryleden dat meegedaan heeft met de stemming. Een voorbeeld: als  18 kinderen samen één top 8 gemaakt hebben, dan geef je bij het invoeren van de stemmen 18 in bij het boek dat op 1 eindigt, 36 bij het boek dat op 2 eindigt… Zo weegt hun stem eerlijk mee in het geheel van alle juryleden en weten wij ook hoeveel juryleden er exact in totaal meegestemd hebben!

terug naar boven