voor begeleiders veelgestelde vragen links contact
     
nieuws
wat is KJV
hoe word ik lid
de internetjury
welke boeken moet ik lezen
prikbord
boek van de week
contacthome
FORUM ALGEMEEN INLOGGEN REGISTREER PASWOORD VERGETEN
START | HANDBOEK | WERKMODEL | LEZINGEN | ARCHIEF | HISTORIEK

2000
De KJL vindt de organisatie te grootschalig en beperkt zich liever tot een provinciale werking, waarbij bibliotheek- en leespromotie opnieuw de nadruk krijgen. De Bond van Limburgse Bibliothecarissen neemt de oude naam KJL weer aan.

De KJJ neemt haar oude naam niet opnieuw aan, maar blijft de KJV. De KJV blijft werken in de provincies Antwerpen, Brabant, Oost- en West-Vlaanderen en met postjuryleden van over heel Vlaanderen. Limburgse jurygroepen kunnen aansluiten als ze de doelstellingen en de werkwijze van de KJV onderschrijven.

De KJV keert terug naar de oorspronkelijke doelstellingen en werkwijze van de KJJ: de KJV promoot leesbevordering én leesverdieping. Zij blijft werken met leesgroepen en een postjury die alle genomineerde boeken lezen. De juryleden kennen jaarlijks per leeftijdsgroep een prijs toe aan het beste boek op de nominatielijst.

In september 2000 wordt Liesbet Vreys aangesteld als nieuwe nationale KJV-verantwoordelijke. De nieuwe coördinatie gebeurt onder het toeziende oog en de helpende hand van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur/Villa Kakelbont en de Raad van Bestuur van de KJV. Honderden enthousiaste volwassenen (vrijwilligers) én bibliotheken blijven in Vlaanderen de jurygroepen coördineren en begeleiden.

KJL en KJV werken verder met hetzelfde doel voor ogen: kinderen en boeken bij elkaar brengen. Ze hanteren elk een andere formule maar respecteren elkaars eigenheid.

2002
Stichting Lezen (in 2015 omgedoopt tot Iedereen Leest) wordt opgericht. De leesbevorderingsprojecten, waaronder KJV, verhuizen van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur naar Stichting Lezen.

2003
De Limburgse KJL hervormt haar werking en krijgt een nieuwe naam: Lees 1 7. Er worden geen titels meer genomineerd. Juryleden krijgen een jaar de tijd om boeken te lezen die tussen 1 januari en 31 december verschenen en geschreven of vertaald zijn door een Vlaming. In deze nieuwe formule zijn er drie leeftijdsgroepen: kleuters, -9-jarigen en +9-jarigen.

2004
De website van de KJV krijgt een nieuw kleedje. De juryleden krijgen een lidkaart en er worden promotie-affiches verspreid. De bestuurlijke vereniging die KJV oprichtte, wordt op 1 januari 2005 ontbonden. De leden hiervan vormen voortaan een stuurgroep die nauw betrokken blijft bij de werking van de KJV.

vervolg