voor begeleiders veelgestelde vragen links contact
     
nieuws
wat is KJV
hoe word ik lid
de internetjury
welke boeken moet ik lezen
prikbord
boek van de week
contacthome
FORUM ALGEMEEN INLOGGEN REGISTREER PASWOORD VERGETEN
START | HANDBOEK | WERKMODEL | LEZINGEN | ARCHIEF | HISTORIEK

1981
In Gent brengen een paar vrijwilligers kinderen bijeen om over boeken te praten en van gedachten te wisselen. Dat groepje vormt een kinder- en jeugdjury naast volwassen jury's: de KJJ. Voluit: Kinder- en Jeugdjury voor het Boek in Vlaanderen. Ze schrijven hun mening neer in de publicatie Bubi (Boek uit, Boek in). Al gauw komen ook buiten Gent maandelijks KJJ-groepen bij elkaar in bibliotheken om over de genomineerde boeken te discussiëren en er het beste boek uit te kiezen.

De KJJ wil werken aan leesbevordering en leesverdieping met behulp van leesgroepen, wil kinderen inspraak geven bij het kritisch beoordelen van hun lectuur en wil Vlaamse auteurs en vertalers promoten.

1985
De Bond Limburgse Bibliothecarissen haakt in op de idee van een jeugdjury en sticht de KJL: Kinder- en Jeugdjury Limburg. Zij volgen het Nederlandse systeem: kinderen laten via een formulier weten welk boek ze het liefst lazen. Ze moeten niet eerst alle boeken van de nominatielijst gelezen hebben.

Het doel van de KJL is leesbevordering, boek- en bibliotheekpromotie en het bevorderen van samenwerking tussen scholen, bibliotheek en jeugdgroeperingen.

1991
De KJJ en de KJL zetten een eerste stap tot samenwerking. Ze stemmen werkingsjaar, nominatielijsten en leeftijdscategoriën op elkaar af.

1998
De Vlaamse minister van Cultuur roept een overkoepelende jury in het leven. Dit maakt deel uit van de Leesbevorderingscampagne van het ministerie. De KJJ en de KJL smelten samen tot de KJV. De coördinatie komt in handen van het Nationaal Centrum voor Jeugdliteratuur, onder het toeziend oog van een Raad van Bestuur van de KJJ en van de Bond van Limburgse bibliothecarissen. De kinderen krijgen een beperkte nominatielijst en kunnen op verschillende manieren jureren. Er stemmen 7730 juryleden mee. In 1999-2000 loopt het aantal op tot 8113.

vervolg