voor begeleiders veelgestelde vragen links contact
     
nieuws
wat is KJV
hoe word ik lid
de internetjury
welke boeken moet ik lezen
prikbord
boek van de week
contacthome
FORUM ALGEMEEN INLOGGEN REGISTREER PASWOORD VERGETEN
ALGEMEEN | GROEP 1 | GROEP 2 | GROEP 3 | GROEP 4 | GROEP 5 | GROEP 6
PAGINA   1 | 2 | 3 | 4 | 5

Op dit forum kan je als begeleider en/of coördinator tips en ideeën uitwisselen met andere begeleiders en coördinatoren. Hoe vul jij een bijeenkomst van KJV-leden in? Hoe geraak jij aan de genomineerde boeken? Hoe vind jij nieuwe begeleiders?

Het is ook mogelijk om documenten of foto's bij je bericht te voegen, mits deze niet groter zijn dan 4MB. Je e-mail adres is verplicht maar wordt nooit gepubliceerd.Plaats een bericht
07.02.2015

de waanzinnige boomhut

door Sigrid en Sigrid - Sint-Katelijne-Waver
Onze groep werd in 2 gesplitst, zodat we met een kleinere groep dit verhaal kort konden bespreken en een crea-moment konden organiseren. Eerst hebben we het verhaal door de groep laten opfrissen aan de hand van de tekeningen uit het boek. Nadien was het crea-moment en elk kind kon naar eigen fantasie een verdieping bijtekenen (en inkleuren) en erover vertellen. Als hulp hadden we enkele grote overzichtstekeningen van deze boomhut (van 13 verdiepingen). Als resultaat hebben we de tekeningen bij de oorspronkelijke boomhut gekleefd, en opgehangen in de bib. Er waren heel creatieve verdiepingen ontstaan.
Reageer
07.02.2015

Die dag in augustus

door Sigrid en Sigrid - Sint-Katelijne-Waver
Onze groep werd in 2 gesplitst, zodat we met een kleinere groep dit konden bespreken (ongeveer 10 per groep) - de onderverdeling gebeurde via trekking eigen gemaakte kaartjes/bladwijzer Boomhut/Die dag in augustus. Vertrekpunt voor de bespreking van 'die dag in augustus' was de titel en wat die bij de kinderen oproept. Toen hebben we de personages opgelijst uit het boek op een flipover. Daarna deelden we aan de kinderen kaartjes uit met de namen van personages op. We bespraken wie zich met wie identificeerde, welk karakter de personages hadden volgens hen, en hoe ze eruit zagen/fysieke beschrijving die ze ervan gemaakt hadden. Ten slotte hebben we de tekeningen bekeken in groep, de korte inhoud op de achterflap besproken (laten voorlezen), en stilgestaan bij de plaats (iedereen wist direct dat het Italië was, Italiaanse begrippen en namen zijn duidelijk heel bekend:-)). Als bijlage onze voorbereiding.
Reageer
07.02.2015

een Sprookje en een nieuwe thuis voor Treesje

door Sigrid en Sigrid - Sint-Katelijne-Waver
Direct bleek dat 'een nieuwe thuis voor Treesje' goed gescoord had bij onze juryleden, en 'een sprookje' heel wat minder tot geen fans had. Daarom dat we er ook voor gekozen hebben om 'een sprookje' creatief te bespreken, en onze meer 'standaard'-vragen toe te passen op 'Treesje'. Voor 'een sprookje' hebben we onze juryleden direct in 5 groepjes ingedeeld, zodat ze per 3 of 4 konden 'werken'. De eerste opdracht was aan elkaar vertellen welke sprookjes ze kenden, en dan proberen te achterhalen wat typisch is voor sprookjes en welke typische figuren in sprookjes voorkomen. En dan mochten ze aan de slag om op basis van dezelfde 15 prenten uit het boek, willekeurig door ons gekozen maar wel met enkele typische elementen, een eigen sprookje te maken. Nadien mocht elk groepje zijn sprookje tonen aan de andere groepen, en dat deden ze fantastisch: in één groepje bijvoorbeeld was er spontaan een verteller opgestaan, een uitbeelder en iemand die prenten toonde; het waren ook 5 verschillende verhalen. Tussendoor hebben we als begeleider bij meerdere groepjes wel stilgestaan bij sommige toch moeilijker woorden zoals spelonk, voorteken, tred. en duidelijk woorden vrij letterlijk uit het Frans vertaald zoals criminaliteit. Of het verhaal van Blexbolex echt als een sprookje zal blijven hangen, blijft twijfelachtig, ze vonden het toch eerder een 'romance' zoals de Franse oorspronkelijke titel luidde. Als bijlage onze voorbereiding voor beide boeken.
Reageer
07.02.2015

het uitzonderlijke leven van Violetta Vonk

door Sigrid en Sigrid - Sint-Katelijne-Waver
Bij de start van dit leesuilmoment bleek dat slechts weinig kinderen het een goed boek vonden. Zelf vonden we het ook een moeilijk boek om te bespreken ahv de standaard vragen. Juist daarom hebben we vooral geprobeerd om de kinderen vanuit hun eigen leefervaring de focus uit het verhaal mee te geven, en dit op een 'creatievere' manier. De nadruk lag op het herkennen van talenten - uitzonderlijk zijn - bij zichzelf, en bij hun vriendjes. De kinderen gaven in de kring - bij wijze van intro - aan welk woord het boek bij hen opriep, en 'uitzonderlijk' was een antwoord dat vaak terugkwam en waar we dus bij bleven stilstaan en bespraken wat dit zoal kon zijn. Op die manier bracht een van de kinderen zelf 'talent' aan. Gezien de kinderen uit onze groep ook - op eentje na - stripliefhebbers zijn, hebben we een 'spel' uitgewerkt met de 'helden' uit 6 courante strips (voor onze leeftijdsgroep): Jommeke, Suske en Wiske, de smurfen, Lucky Luke, Kiekeboe en Asterix. Uit al die strips hadden we de helden (één per blad) afgedrukt, en mochten de kinderen die stripheld kiezen die een talent had wat zij ook hadden (of wilden hebben bleek nadien vaak ook in de kring). Elk kind heeft dan zijn stripheld voorgesteld, en ook waarom hij of zij voor hem of haar uitzonderlijk was. Leuk was dat we op die manier ook merkten dat er vaak teams zijn in strips, zoals Obelix en Asterix, Suske en Wiske, etc. cfr. Violetta en JT. en ook in de vriendenkring van onze leesgroep. Nadien hebben we kort de link gelegd met het boek: wat maakt Violetta uitzonderlijk? ... Het was een fijne babbel, die natuurlijk ook leuk was voor de kinderen omdat strips ook eens aan bod kwamen. Voor ons als begeleiders vroeg het wel de nodige voorbereiding om ons (terug) in te leven in de stripwereld, en de karakters van de stripfiguren te ontleden -en te kunnen staven met voorbeelden (als bijlage onze voorbereiding). De kinderen versloegen ons natuurlijk met talenten als veel kunnen eten, snel verliefd worden, en soms ongelooflijke kennis als 'ik ben als brilsmurf een leider die veel weet maar zou graag een baas kunnen zijn (die het het beste weet) wat mij niet lukt.'
Reageer
07.02.2015

Maar ik ben Frederik, zei Frederik

door Sigrid Depoorter - Sint-Katelijne-Waver
Wij hebben ervoor gekozen om het verhaal te laten naspelen (toneeltje). Als instap hadden we allemaal kranten neergelegd met scharen, en de kinderen zijn spontaan van alles beginnen uitknippen. Dan zijn we in een kring gaan zitten, en hebben de kinderen het verhaal aan elkaar laten vertellen tot Frederik het overlijdensbericht las van Pepa, en wie Pepa was ... Op dit ogenblik hebben we onderbroken, en de groep (14 kinderen) in twee kleine groepjes ingedeeld met als opdracht het verhaal na te spelen. We hadden per groep een tas met verkleedmateriaal voorzien (zie bijlage). Dit vonden ze super, en het was heel fijn om te merken hoe sommigen het verhaal tot in detail kenden en hoe de Frederik-personages hardnekkig bleven volhouden "Maar ik ben Frederik".
Reageer
07.02.2015

'de vijand' en 'beste vrienden voor altijd'

door Sigrid Depoorter - Sint-Katelijne-Waver
Wij hebben heel bewust ervoor gekozen om 'de vijand' en 'beste vrienden voor altijd' samen te lezen - vanuit de insteek 'wat is een vriend' en 'wat is een vijand' en ook bewust in de periode van 11 november. Zoals altijd hebben we ervoor gekozen om één boek op een meer creatieve manier te bespreken, én een boek aan de hand van vragen. Het boek 'de vijand' leende zich erg goed om creatief mee om te gaan. We hebben allerlei materiaal gezocht dat aansloot bij het boek. Enerzijds bestaand materiaal, anderzijds ook wel wat tekstmateriaal (gelamineerd) zoals brieven, een oproepingsbevel per kind voor bij de start van de bespreking (we hebben ze ook effectief allemaal opgeroepen en de bevelen uitgedeeld, per bataljon), een soldatenpaspoort, etc. Door dit materiaal te gebruiken, hebben we het verhaal achter het boek proberen te verduidelijken. (zie bijlage) Het boek 'beste vrienden voor altijd' hebben we besproken mbv vragen, maar wel ondersteund door kopies (in dubbel) van de mooie illustraties omdat we die zo mooi vonden. De kinderen - ingedeeld in 2 groepen omdat ze met 14 waren - mochten zelf hun illustratie kiezen en de groep bepaalde dan de volgorde van de tekeningen. Op die manier, en door het stellen van vragen (zie bijlage) werd het verhaal gereconstrueerd en verduidelijkt. We stelden wel vast dat wie de 'voorafgaande' verhalen in deze reeks gelezen had, voor de bespreking duidelijk positiever was over dit boek én ook het verhaal ook duidelijker beter begrepen had. We hebben de kinderen dan ook de andere boeken aangeraden.
Reageer
28.01.2015

die dag in augustus

door Line - MIDDELKERKE
aan de hand van een woordzoeker hebben we de personages besproken en de titel van 't boek bleef over !
Reageer

Reacties

04.02.2015
door Leen Ollevier - Sint-Pieters-Leeuw
snap niet zo goed wat zij hiermee bedoelt. Graag beetje meer uitleg. Dank.
03.02.2015

Maar ik ben Frederik, zei Frederik

door Leen Ollevier - Sint-Pieters-Leeuw
Wil het groepje een fragment tonen uit 'Seventeen Again' met Zac Efron die zijn eigen vader 'speelt' maar dus opnieuw als zeventienjarige. Leunt prima aan bij het boek en is een hele leuke film.
Reageer
28.01.2015

beste vrienden voor altijd

door line en serafine - MIDDELKERKE
Vragen over 't boek halen de kinderen uit een ZAKJE.. vorige keer gevraagd om GEDICHTJE TE MAKEN voor hun beste vriend(in) PROEVEN ..2 groepjes en elk kind heeft sjaal/blinddoek bij en ieder kind proeft 2 verschillende smaken...
Reageer
28.01.2015

de vijand

door Line - MIDDELKERKE
vredesboodschappen noteren op groot blad papier door de boekbengeltjes ... net als Ella op 't filmpje met Wim Opbrouck
Reageer